DMAK

Służba Liturgiczna
Archidiecezji Krakowskiej

Kim jesteśmy?

Jak nazwa wskazuje, określenie to dotyczy ludzi, którzy wykonują służbę przy ołtarzu podczas sprawowania Eucharystii i innych obrzędów. Mają za zadanie usprawnić przebieg obrzędów jak również sprawić, aby liturgia była piękniejsza i uporządkowana. Służba liturgiczna wykonuje wszystkie te czynności, które nie są przypisane bezpośrednio do kapłana. 

Służba liturgiczna to nie tylko posługiwanie i uczestniczenie w liturgii. Celem jest także budowanie wspólnoty i środowiska wzajemnego kształtowania się, rozwoju i wzrostu wiary ale i również relacji koleżeńskich.

 

 

 

MINISTRANT

Ministrantem może zostać osoba, która po pewnym czasie nauki, jako kandydat została przyjęta w grono Służby Liturgicznej. Do grona ministrantów przyjmuje się chłopców, którzy przystąpili do Pierwszej Komunii Świętej.

LEKTOR

Lektorem zostaje ministrant, bądź chłopak po VI klasie po ukończeniu kursu lektorskiego (kurs ministranta słowa Bożego). Kurs organizowany w dekanatach przez dekanalnego duszpasterza młodzieży. 

CEREMONIARZ

Ceremoniarz, to członek Służby Liturgicznej, który po posłudze w formie ministranta i lektora odbywa diecezjalną Szkołę Ceremoniarza Parafialnego. Kandydatem można zostać po ukończeniu szkoły podstawowej. Do szkoły skierowuje ksiądz proboszcz, a kandydat musi odznaczać się zamiłowaniem do liturgii jak i pragnieniem jeszcze większego zaangażowania się w parafii.

Biuro Duszpasterstwa
Służby Liturgicznej

ADRES:

Franciszkańska 3, 33-332 Kraków

 

GODZINY OTWARCIA:

wtorek, czwartek: 9:00 – 13:00

KONTAKT:

ks. Artur Czepiel:

+48 661 497 658

ddsl@diecezja.pl

 

SOCIALMEDIA:

Diecezjalny Duszpasterz Służby Liturgicznej

ks. Artur Czepiel

Rozgrywki sportowe

XVII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej o Puchar „KnC” w roku 2021-2022 odbędą się w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Finał odbędzie się w terminie 27-28 czerwca 2022. Ta data rzutuje na całość terminarza diecezjalnego.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich księży do podjęcia wysiłku i trudu zebrania drużyn w parafiach. Dekanalni Duszpasterze proszeni są o zorganizowanie rozgrywek w dekanatach. 

Dekanalny Kurs Lektorski

Według Podręcznika duszpasterstwa parafialnych wspólnot Służby Liturgicznej Archidiecezji Krakowskiej zatwierdzonego 30.09.1978 roku przez ówczesnego metropolitę krakowskiego kard. Karola Wojtyłę, a potwierdzonego przez kard. Franciszka Macharskiego 8.09.1979 roku do posługi ministranta słowa Bożego mogą być dopuszczeni chłopcy po ukończeniu szkoły (kursu przygotowawczego). Organizowaniem kursów zajmuje się Archidiecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej poprzez Dekanalnych Duszpasterzy Służby Liturgicznej i przy pomocy księży z dekanatu. Kurs winien się odbywać według obowiązującego w całej Archidiecezji programu. Księża Dziekani proszeni są o patronat nad dekanalnymi kursami.

W Archidiecezji Krakowskiej kursy przygotowujące do funkcji ministranta słowa Bożego – lektora w zgromadzeniu liturgicznym powinny odbywać się co roku w każdym dekanacie, w parafii, będącej siedzibą dekanatu. Kurs trwa od października do maja włącznie. Spotkania odbywają się raz na miesiąc (w sobotę).

Na kurs mogą zostać wysłani ministranci najwcześniej po 6 klasie szkoły podstawowej, którzy wyróżniają się odpowiednim zachowaniem, gorliwością i posiadają odpowiednie warunki głosowe. Wszelkie odstępstwa od zasad, dotyczących wieku oraz uprzedniej formacji ministranckiej, muszą być podyktowane nieprzeciętnymi zdolnościami oraz dojrzałością kandydata i odbyć się za zgodą Dekanalnego Duszpasterza Służby Liturgicznej, a także na wniosek Księdza Proboszcza parafii, z której jest wysyłany dany kandydat.

Pobierz materiały

Materiały do pobrania do Dekanalnego Kursu Ministranta Słowa Bożego

Szkoła Ceremoniarza Parafialnego

Szkoła Ceremoniarza Parafialnego ma na celu przygotowanie ministrantów Słowa Bożego (lektorów) do następujących zadań:

  • pomoc w kierowaniu asystami liturgicznymi w parafii podczas Mszy Świętych w niedzielę, podczas uroczystości i innych nabożeństw,
  • pomoc w sprawowaniu opieki nad małymi grupami kandydatów, ministrantów i lektorów (szczególnie w parafiach, gdzie posługuje jeden ksiądz)
  • prowadzenie spotkań teoretycznych oraz praktycznych ćwiczeń z liturgii w grupach służby liturgicznej,
  • czuwanie nad przebiegiem służby Bożej w ciągu całego tygodnia,
  • dbanie o dyscyplinę, porządek i ciszę w zakrystii,
  • pełnienie posługi animatora w czasie rekolekcji parafialnych i ministranckich,
  • pomoc w asystach w czasie uroczystości diecezjalnych.