DMAK

Witamy na stronie Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej

AKTUALNOŚCI DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY

Ruchy Młodzieżowe w naszej Archidiecezji

W naszej Archidiecezji istnieje wiele młodzieżowych wspólnot, które różnymi ścieżkami zmierzają do tego samego celu: lepszego poznania Boga. Wspólnoty te tworzą przestrzeń spotkania, budowania pięknych relacji oraz rozwijania i dzielenia z innymi swoich pasji i talentów. Do największych młodzieżowych duszpasterstw Archidiecezji Krakowskiej należą: Ruch Światło-Życie, Ruch Apostolstwa Młodzieży, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży oraz Duszpasterstwo Akademickie. Każde z nich odznacza się swoim własnym, niepowtarzalnym charakterem, dlatego z pewnością znajdziesz coś dla siebie.

Służba Liturgiczna

Jak nazwa wskazuje, określenie to dotyczy ludzi, którzy wykonują służbę przy ołtarzu podczas sprawowania Eucharystii i innych obrzędów. Mają za zadanie usprawnić przebieg obrzędów jak również sprawić, aby liturgia była piękniejsza i uporządkowana. Służba liturgiczna wykonuje wszystkie te czynności, które nie są przypisane bezpośrednio do kapłana. 

Służba liturgiczna to nie tylko posługiwanie i uczestniczenie w liturgii. Celem jest także budowanie wspólnoty i środowiska wzajemnego kształtowania się, rozwoju i wzrostu wiary ale i również relacji koleżeńskich.

Światowe Dni Młodzieży
Lizbona 2023