DMAK

Duszpasterstwo Młodzieży
Archidiecezji Krakowskiej w dekanatach

Diecezja składa się z dekanatów. W każdym z nich jest ksiądz, który został mianowany Dekanalnym Animatorem Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży. Do pomocy ma Dekanalnego Lidera Duszpasterstwa Młodzieży – przedstawiciela młodzieży

Zadania Dekanalnego Animatora Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży

 • Spotkania z Duszpasterzem Młodzieży

  Dwukrotnie w ciągu roku (jesienią i wiosną) odbywają się Dni Skupienia Liderów i Duszpasterzy. W czasie tych dni odbywa się spotkanie z Duszpasterzem Młodzieży.

 • Koordynacja współpracy dekanatu z Ruchami Młodzieżowymi

  Dekanalny Duszpasterz ma koordynować współpracę dekanatu z Wydziałem Katechetycznym i duszpasterstwami młodzieżowymi, tj.: Duszpasterstwem Służby Liturgicznej, Diakonią Ruchu Światło-Życie, Ruchem Apostolstwa Młodzieży, KSM.

 • Pomoc w organizacji Diecezjalnego Dnia Młodzieży

  Niedziela Chrystusa Króla została ustanowiona przez papieża Franciszka Diecezjalnym Dniem Młodzieży. W naszej Archidiecezji z tej okazji organizowane jest Forum Młodych. Zależy nam na tym, aby jako wydarzenie organizowane we współpracy wszystkich ruchów młodzieżowych było dla młodych ze szkół średnich i studentów okazją do spotkania, dyskusji, integracji oraz wspólnej modlitwy. Zachęcam do tego, aby z każdego dekanatu wysłać na Forum przynajmniej jednego reprezentanta.

 • Wybór świeckiego Dekanalnego Lidera Młodzieży

  W każdym dekanacie powinien być ustanowiony świecki Dekanalny Lider Młodzieży, który będzie służył pomocą w działaniach na rzecz duszpasterstwa młodych. W przypadku wakatu, w ciągu 30 dni, lider ma być wybrany przez Dekanalnego Animatora Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży po konsultacji z Księdzem Dziekanem. nominacji dokonuje jednak Archidiecezjalny Duszpasterz Młodzieży.

 • Informowanie o wydarzeniach diecezjalnych

  Do zadań należy także przekazywanie informacji w dekanacie o konkursach, inicjatywach i bierzących sprawach dotyczących duszpasterstwa dzieci i młodzieży oraz o materiałach opracowywanych przez duszpasterstwa młodzieży w Archidiecezji Krakowskiej. Powinien także wspierać w dekanacie liderów parafialnych grup młodzieżowych przez organizowanie lub informowanie o szkoleniach prowadzonych dla nich przez duszpasterstwa diecezjalne.

 • Organizacja wydarzeń na poziomie dekanatu

  Duszpasterz powinien także organizować w ramach dekanatu zlecone przez duszpasterstwa młodzieżowe dni skupienia, kursy oraz inne inicjatywy (np. Dekanalny Kurs Ministranta Słowa Bożego, kwalifikacje do Mistrzostw Polski LSO w piłce halowej, itp.).

 • Informowanie DM o rozwoju i problemach

  Na zakończenie roku formacyjnego, tj. w czerwcu, przedstawić sprawozdanie (ankietę) Archidiecezjalnemu Duszpasterzowi Młodzieży na temat rozwoju i problemów duszpasterstwa młodzieży w dekanacie.

Zadania świeckiego Lidera Dekanalnego Duszpasterstwa Młodzieży

 • Networking

  Stworzenie i aktualizowanie bazy kontaktów z przedstawicielami młodych (animator, lektor, lider wspólnoty) w parafiach dekanatu, służącej do przesyłania między młodymi informacji na temat diecezjalnej i dekanalnej oferty skierowanej do młodzieży (kanałami skuteczniejszymi niż ogłoszenia parafialne).

 • Kontakt z DMAKiem

  Kontakt z biurem duszpasterstwa na temat wydarzeń w diecezji i dekanacie.

 • Pomoc w organizacji wydarzeń

  Pomoc duszpasterzowi w organizacji wydarzeń (np. turniej piłkarski, kurs lektorski, czuwania, karnawał i inne spotkania młodzieży) oraz wyjazdów na wydarzenia diecezjalne (np. diecezjalny ŚDM, Opłatek Młodych) czy ogólnopolskie (Lednica);

 • Formacja

  Udział w formacji liderów dekanalnych oraz warsztatach z Radą Młodzieży – jesienne i wiosenne weekendowe dni skupienia organizowane przez DMAK lub spotkania rejonowe.

 • Współpraca z księdzem

  Ze względu na specyfikę dekanatów różne są wypracowane modele współpracy duszpasterza i lidera – to od księdza zależy ostatecznie zakres kompetencji lidera. Wskazane jest, aby była to osoba pełnoletnia, mogąca wziąć odpowiedzialność za podejmowane działania. Doświadczenie pokazuje, że może odciążyć duszpasterza w wielu działaniach, a także dotrzeć do młodych z informacją kanałami, które są skuteczniejsze niż te na co dzień stosowane w pracy duszpasterskiej.

Mapa Dekanalnych Duszpasterstw Młodzieży

Możesz także spotkać się z Dekanalnym Duszpasterzem młodzieży lub świeckim liderem  blisko Twojej parafii.

Archidiecezja Krakowska podzielona jest na 45 dekanaty. W każdym z nich jeden z księży mianowany jest Dekanalnym Duszpasterzem Młodzieży. To właśnie on, wraz z pomocnikiem świeckim jest odpowiedzialny za wydarzenia, które dzieją się w waszej okolicy (np. kurs lektorski, rozgrywki Służby Liturgicznej lub konkursy plastyczne). Jeśli masz jakiś pomysł, chciałbyś w czymś pomóc lub po prostu zaczerpnąć więcej informacji to zgłoś się do nich. Po kliknięciu na odpowiednią pinezkę, dowiesz się, kto pełni te funkcje. Odkryj ponadczasową elegancję z naszymi swisswatch repliki. „Repliki zegarków: odsłanianie wysokiej jakości wykonania” – gdzie luksus spotyka się z przystępną ceną. Kup teraz, jeśli szukasz wyrafinowania.