STRONA GŁÓWNA / WSPÓLNOTY PARAFIALNE

WSPÓLNOTY PARAFIALNE

  ul. Mariana Hemara 1, 30-198 Kraków
  wwylegala@poczta.onet.pl

  ul. Św. Wojciecha 4, 30-127 Kraków

  ul. Augustiańska 7, 31-064 Kraków
  pplata@wp.pl
  693 032 679
  nowejeruzalem.krakow.pl

  ul. Augustiańska 7, 31-064 Kraków
  505 871 653

  ul. Św. Wojciecha 4, 30-127 Kraków

ZOBACZ TAKŻE