STRONA GŁÓWNA / WOLONTARIATY / CARITAS

Caritas

Caritas
ADRES
  ul. M. Ossowskiego 5
    30-656 Kraków
  https://www.krakowcaritas.pl/
  wolontariat.krakow@caritas.pl
  12 637 07 12
OPIEKUNOWIE
MAPA

Katolicka organizacja charytatywna działająca zarówno w Polsce, jak i na świecie. Udziela pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich, a także imigrantom i uchodźcom. Caritas udziela również pomocy humanitarnej ofiarom wojen, kataklizmów i nieszczęść naturalnych poza granicami Polski.

Aby zostać wolontariuszem Caritas należy:

– Wypełnić ankietę dla kandydata na wolontariusza i oświadczenie.
– Umówić się na spotkanie kontaktując się z naszym Biurem pod adresem mailowym: wolontariat.krakow@caritas.pl
– Po umówieniu terminu spotkania należy zgłosić się do naszego biura z dokumentem tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna, opinia proboszcza, ankieta i oświadczenie).
– W Biurze Koordynator wolontariatu przeprowadzi z kandydatem wstępną rozmowę kwalifikacyjną i po wypełnieniu koniecznych formalności, podpisze porozumienie o współpracy wolontaryjnej.

Wydarzenia w wolontariacie

Aktualności z wolontariatu

ZOBACZ TAKŻE