STRONA GŁÓWNA / WAŻNE PYTANIA

WAŻNE PYTANIA

Czy każdy wyjazd z dziećmi i młodzieżą musi być zarejestrowany?

Każde rekolekcje, wakacje z Bogiem itp. są w prawie Polskim kwalifikowane jako wypoczynek dzieci i młodzieży. Każdy zorganizowany wypoczynek dla dzieci i młodzieży, zgodnie z obowiązującym prawem, powinien być zgłoszony przez Organizatora wyjazdu i zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty. Nie rejestruje się wyjazdów organizowanych na podstawie szkolnej karty wycieczki (w takim przypadku Organizatorem wyjazdu jest szkoła).

Jakie dokumenty trzeba zgromadzić przed rejestracją wypoczynku?

• Dane organizatora;
• Dane kierownika wypoczynku i wychowawców;
• Kopia opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;
• Szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji (w przypadku obiektów wykorzystywanych okazjonalnie do wypoczynku dzieci i młodzieży).

Jak zarejestrować wypoczynek dzieci i młodzieży?

Rejestracji dokonuje się przez stronę wypoczynek.men.gov.pl
Instrukcja rejestracji znajduje się TUTAJ.

Jakie dokumenty trzeba mieć ze sobą w trakcie wypoczynku?

• Potwierdzenie zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży Kuratorowi Oświaty;

• Ramowy program pobytu (zadania, cele, założenia programowe itp.);

• Kwalifikacje Kierownika Wyjazdu
A) Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników
B) Zaświadczenie lekarskie
C) Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych
D) Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

• Kwalifikacje wychowawców
A) Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla wychowawców lub zaświadczenie o zatrudnieniu w szkole
B) Zaświadczenie lekarskie
C) Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych
D) Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o niekaralności w przypadku czynnego nauczyciela)

• Zakres czynności i obowiązków wychowawcy (podpisany przez każdego wychowawcę;
• Regulamin Pobytu (mogą być również: Regulamin Ośrodka, Regulamin kąpieli wodnych i słonecznych, Regulamin Wycieczki Autokarowej/pieszej) – regulaminy powinny być podpisane przez wszystkich uczestników wyjazdu;
• Polisa ubezpieczeniowa;
• Rejestr wypadków;
• Informacja o zabezpieczeniu medycznym (umowa z pielęgniarką/lekarzem lub porozumienie z miejscowym ośrodkiem zdrowia, posiadanie informacji o okolicznych szpitalach, ośrodkach zdrowia);
• Karty wszystkich uczestników wyjazdu.

Wzory dokumentów znajdują się w POBIERALNI

Czy w trakcie wypoczynku trzeba prowadzić jakąś dokumentację?

W trakcie wypoczynku obowiązkowe są: dziennik wychowawcy (każdy wychowawca jest zobowiązany do jego prowadzenia) oraz w razie wypadku uzupełnienie przez Kierownika Rejestru Wypadków.

Jakie umowy można/warto/trzeba podpisać?

• Z ośrodkiem wypoczynkowym;
• Z kierowcą autokaru/firmą transportową;
• Z Kierownikiem i wychowawcami;
• Z pielęgniarką/lekarzem, instruktorem, ratownikiem itp. (jeśli są obecni);
• Z miejscowym ośrodkiem zdrowia.

Masz więcej pytań?

Pod poniższym linkiem znajdziesz więcej pytań i odpowiedzi dotyczących organizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży: wypoczynek.men.gov.pl/strona/Organizatorzy

ZOBACZ TAKŻE