STRONA GŁÓWNA / UFORMUJ SIĘ! / LICZĘ SIĘ JA. USŁYSZCIE MNIE! ZAPOWIEDŹ CYKLU MATERIAŁÓW FORMACYJNYCH

LICZĘ SIĘ JA. USŁYSZCIE MNIE! ZAPOWIEDŹ CYKLU MATERIAŁÓW FORMACYJNYCH

„Liczę się ja – usłyszcie mnie!”

Opis cyklu spotkań formacyjnych dla młodzieży
opracowanych przez Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej

Cykl spotkań formacyjnych dla młodzieży „Liczę się ja – usłyszcie mnie” powstał w celu wypracowania dojrzałości ducha w młodych ludziach. Tematy spotkań postawione są
w obrębie „ja”, dzięki czemu młodzi mają szansę uporządkować swoją hierarchię wartości, zdobyć umiejętność rozwiązywania trudnych sytuacji w Bogu i Bożej perspektywie, by jako dojrzały chrześcijanin móc służyć innym i ewangelizować w swoim środowisku. Wśród tematyki postawionej wokół „ja” znajdą się takie tematy takie jak odpowiedzialność, wybory, samodzielność, rodzina, strach czy bunt.

Idea

Spotkania są odpowiedzią na najczęstsze współczesne problemy dotykające młodych ludzi, które zostały wyodrębnione na podstawie codziennego doświadczenia pracy z młodzieżą:

BRAK RELACJI – w dobie Internetu młodzieży brakuje przestrzeni do rozmowy – jest to poważny problem wiążący się z coraz częstszym wykorzystaniem komunikatorów mediów społecznościowych, co powoduje zamknięcie się na innych ludzi, brak zdolnościrozmowy.

CHĘĆ BYCIA IDEALNYM – postawy propagowane w Internecie nie uznają słabości, przez co młodzi w aktywności w mediach społecznościowych podświadomie maskują swoje wady. W konfrontacji z realnym życiem, często nie potrafią zaakceptować samego siebie, swoich wad, przez co popadają w liczne kompleksy.

POTRZEBA PROWADZENIA – dynamika, niestałość i tempo zastanej rzeczywistości sprawiają, że młody człowiek się w niej gubi; jego wybory są uwarunkowane przypadkowymi, często modnymi, argumentami; błądzi w grząskim świecie Internetu – w którym dotykające go wiadomości wybiegają poza możliwości poznawcze i rozumowe. W tym samym momencie wirtualny świat daje poczucie bezpieczeństwa, przynależności grupowej i nie wymaga zaangażowania. Efektem takiej sytuacji jest zamykanie się przez młodzież na kwestie problemowe, wymagające wysiłku i pracy nad sobą. To jednak jest ogromnym niebezpieczeństwem, które sprawia, że młody człowiek czuje się samotny i opuszczony przez świat dorosłych.

Opracowane konspekty spotkań są szansą na stworzenie przestrzeni rozmowy dotykającej realnych, rzeczywistych problemów młodego człowieka – mojego „ja”.

Forma

Młodzież jest przyzwyczajona do schematów spotkań, które nie są dla nich atrakcyjne,
a używane słownictwo – niezrozumiałe. Zadaniem opracowanych materiałów jest wprowadzenie współczesnej formy spotkań zachowując przy tym niezmieniającą się treść nauczania Kościoła. Dlatego główną część spotkania stanowią gry planszowe, będące odpowiednikiem już istniejących, znanym młodzieży gier. Tematyka gier odpowiada kwestiom poruszanym na poszczególnych spotkaniach.

Forma spełnia poszczególne zadania:

ANGAŻUJĄCA FORMA – gry planszowe buduje ciekawość, angażuje w treść, podnosi poziom zainteresowania, wprowadza dynamikę.

NAUKA ŻYCIA WE WSPÓLNOCIE – często brakującym elementem spotkań, w tym tych przygotowujących do bierzmowania, jest ukazanie życia we wspólnocie, także tej parafialnej. Podczas wspólnej gry młodzież może wymienić między sobą poglądy, poruszyć trudne kwestie w atmosferze radości i ciepła, którą śmiało można porównać do atmosfery domowego ogniska.

AUTOREFLEKSJA – każda z gier jest skonstruowana w ten sposób, by uczestnicy spotkania pozostawieni sami z grą – w trakcie rozgrywki doszli do autorefleksji, zapamiętali najważniejsze zagadnienia.

Uniwersalizm

Dzięki wielu materiałom dodatkowym, prowadzący może swobodnie przekształcać spotkania, przystosowując je do poziomu zaangażowania młodzieży. W wersji minimalnej prowadzący może także ograniczyć się jedynie do gry planszowej i jej krótkiego omówienia. W wersji rozszerzonej ma do dyspozycji szczegółowy konspekt spotkania oraz materiały do wydrukowania i zabrania przez młodzież jako podsumowanie spotkania (karty pracy oraz grafiki – DEOmotywatory). Na stronie Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej
będą zamieszczane opracowane graficznie gry gotowe do wydruku – dzięki czemu będzie można swobodnie dodrukować kolejne zestawy gier.

Przygotowanie do sakramentu dojrzałości

Materiały oprócz gier planszowych zawierają treści, dzięki którym młodzież może utożsamić się ze wzorcami zachowania zawartymi w Piśmie Świętym i nauczyć, by właśnie tam szukać odpowiedzi i rozwiązania trudnych sytuacji.

Wstępem do spotkania jest opowiadanie terapeutyczne, w którym młodzież ma możliwość utożsamienia się z bohaterem. Natomiast pod koniec spotkania, młodzież wysłuchuje fragmentu Pisma Świętego i próbuje znaleźć analogię pomiędzy opowiadaniem
a odczytywanym fragmentem. Analogia tekstów ma uświadomić młodzieży aktualność Słowa Bożego.

Dobre przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania umożliwia również propozycja zadania domowego – założenia zeszytu, który ma tworzyć indywidualny, pomocowy rachunek sumienia służący do odpowiedniego przygotowania do sakramentu bierzmowania. Młodzież po każdym ze spotkań, indywidualnie zapisuje w nim pytania dotyczące kwestii, które najbardziej poruszyły ich podczas spotkania. Zeszyt posłuży do dobrej spowiedzi świętej przed przyjęciem sakramentu.

ZOBACZ TAKŻE