STRONA GŁÓWNA / RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE

RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE

Informacja
Ruch Światło-Życie czyli tzw. Oaza to ruch zrzeszający i formujący dzieci, młodzież i rodziny. Założył go w latach 50-tych XX wieku Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki. W archidiecezji krakowskiej istnieje od ponad 40 lat.
Biuro Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej

Wiślna 12/6, 31-007 Kraków
12 62 88 230
krakow.oaza.pl
facebook.com/krakow.oaza
oaza@diecezja.pl

Moderator diecezjalny Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie:
ks. Michał Leśniak
tel. 608 206 746
michalpat@poczta.fm

Diakonia Oaz Rekolekcyjnych i Diakonia Słowa:
s. Beata Hajzler CSFN
tel. 694 596 821
beatahajzler@gmail.com
Jolanta Pitek
tel. 798 187 840
jpitek@oaza.pl
Jarosław Czekierda
tel. 508 956 088
jczekierda@poczta.onet.pl

Ekonom „Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej”:
Rafał Ryczek
tel. 605 720 555
rafalryczek@op.pl

Para diecezjalna Domowego Kościoła:
Urszula i Andrzej Rychliccy
604 501 293
uarychliccy@gmail.com

Moderator diecezjalny Domowego Kościoła:
Bogdan Sarniak
605 536 971
b.sarniak1970@gmail.com

Diakonie

Diakonia Deuterokatechumenatu

Każdy człowiek, który ma stać się dojrzałym chrześcijaninem powinien przejść przez cztery bramy – etapy formacji podstawowej. Warto przyjrzeć się, w jaki sposób te etapy formacyjne są realizowane w Ruchu Światło-Życie, aby wyraźniej zobaczyć zadania diakonii deuterokatechumenatu.

Moderator:
ks. Stanisław Dolasiński
505 008 516
st.dolasinski@onet.eu

Animator odpowiedzialny:
Ewa Pałka
796 158 939
ep.palka@gmail.com
Maria Lelek
508 526 849
e-mail: marialelek254@gmail.com

Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji

Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji przede wszystkim dba o animowanie (budzenie i ożywianie) ducha głoszenia Dobrej Nowiny na terenie diecezji poprzez modlitwę, pomoc poszczególnym wspólnotom, przygotowywanie potrzebnych materiałów, przeprowadzanie różnorodnych akcji ewangelizacyjnych czy prowadzenie rekolekcji ORAE (przygotowujących do podejmowania zadań ewangelizacyjnych).

Moderator:
ks. Mariusz Susek
606 850 252
mariuszsusek@poczta.onet.pl

Animator odpowiedzialny:
Katarzyna Nowicka
662 304 297
kat_nowicka@interia.pl

Diecezjalna Diakonia Formacji Diakonii

Potrzeba takich animatorów, którzy będą pomagać innym animatorom, aby ich działania apostolskie przynosiły jeszcze większy owoc.

Moderator:
ks. Michał Leśniak
608 206 746
michalpat@poczta.fm

Animator odpowiedzialny:
Dominika Matuszyk
609 490 929
dominika.matuszyk@gmail.com

Diakonia Komunikowania Społecznego

Diakonia podjęła posługę zapewnienia w diecezji przekazywania informacji nie tylko ze szczebla diecezjalnego, ale również przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi wspólnotami Ruchu w parafiach, dekanatach, rejonach i diecezjalnych diakoniach specjalistycznych.

Moderator:
ks. Ryszard Gacek
501 196 569
rgacek@poczta.fm

Animator odpowiedzialny:
Michał Grzyb
517 449 790
grzyb.michal@outlook.com

Diakonia Liturgiczna

Powodem powstania diakonii było pragnienie wyrażone przez animatorów liturgicznych, by po skończonej Szkole Animatora Liturgicznego i przyjęciu błogosławieństwa do posługi, móc dalej się formować i systematycznie spotykać w gronie osób szczególnie zafascynowanych liturgią.

Moderator:
ks. Stanisław Mieszczak SCJ
502 113 627
e-mail: stanmie@kki.net.pl

Animator odpowiedzialny:
Dominik Paszkowski
697 353 578
e-mail: dpaszkowski10@gmail.com

Diakonia Misyjna

Nasz Ruch obudził w sobie świadomość, że Wielki Nakaz Misyjny Chrystusa jest naszym stałym zadaniem i wezwaniem, do którego realizowania i wypełniania powołana została właśnie diakonia misyjna.

Moderator:
Kazimierz Króżel
kazimierzkrozel@gmail.com

Animator odpowiedzialny:
Judyta Sowa
508 758 456
judyta.sowa@gmail.com

Diakonia Miłosierdzia

Diakonia jest odpowiedzią na orędzie Ojca Świętego, skierowane do zgromadzonych w Sanktuarium w Łagiewnikach i na krakowskich Błoniach. Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia.

Moderator:
ks. Bogusław Seweryn
692 403 880
e-mail: bseweryn@diecezja.krakow.pl

Animator odpowiedzialny:
Małgorzata Dziedzic
607 920 906
e-mail: gosia906@interia.pl

Diakonia Modlitwy

Naszą działalność można sprowadzić do trzech głównych obszarów: formacji duchowej i intelektualnej, modlitwy wstawienniczej oraz pomocy innym w modlitwie.

Moderator:
ks. Artur Głąb
tel. 791 974 187
e-mail: art.glab@gmail.com

Animator odpowiedzialny:
Monika Mlostek
tel. 518 595 191
e-mail: monika.mlostek120@gmail.com

Diakonia Muzyczna

Odkrycie powołania do posługi animatora muzycznego i posługi w scholi diecezjalnej zrodziło w sercach wielu osób gorące uczucie pobożnego oddania (św. Augustyn) swoich umiejętności, wiedzy i czasu.

Moderatorzy:
ks. Jan Bierowiec
668 484 250
bierowiec@op.pl
ks. Łukasz Michalczewski
604 171 061
lukasmichalczewski@gmail.com

Animator odpowiedzialny:
Beata Chmiel
502 088 509
e-mail: beata3chmiel@gmail.com

Diakonia Słowa i Oaz Rekolekcyjnych

Diakonia Słowa dba o to, aby słowo pisane czy drukowane docierało we właściwym czasie do wszystkich członków wspólnot ruchu i do ludzi oraz środowisk pragnących korzystać z pomocy ruchu. Diakonia Oaz Rekolekcyjnych służy wszystkim sprawom związanym z główną metodą działania ruchu, jaką są oazy rekolekcyjne różnego rodzaju, typu i stopnia.

Moderatorzy:
s. Beata Hajzler CSFN
694 596 821
beatahajzler@gmail.com
Jolanta Pitek
798 187 840
jpitek@oaza.pl
Jarosław Czekierda
508 956 088
jczekierda@poczta.onet.pl

Diakonia Społeczna

Moderatorzy:
s. Beata Hajzler CSFN
694 596 821
beatahajzler@gmail.com
Jolanta Pitek
798 187 840
jpitek@oaza.pl
Jarosław Czekierda
508 956 088
jczekierda@poczta.onet.pl

Diecezjalna Diakonia Wyzwolenia

Ruch Światło-Życie uwrażliwia członków na wszelkie inicjatywy i dzieła związane z wyzwoleniem człowieka mocą Ewangelii Chrystusa od grzechu, zwłaszcza przybierającego rozmiary nałogów społecznych (alkoholizm, narkomania) oraz od wszelkiego rodzaju uzależnień i niewoli poniżających godność człowieka, dziecka Bożego. Do programu wyzwolenia, któremu Ruch chce służyć, należy także wyzwolenie od kłamstwa, lęku.

Moderator:
ks. Mirosław Żak
501 418 612
mzak@diecezja.krakow.pl

Animator odpowiedzialny:
Mateusz Szydło
503 494 049
szydlo.mateusz@gmail.com

Diakonia Życia

Celem posługi jest kształtowanie właściwych postaw w zakresie przeżywania daru płci, przyjaźni, ukazanie sensu czystej i odpowiedzialnej miłości oraz budzenie pozytywnej atmosfery wokół początków życia ludzkiego i głębokiej świadomości daru życia.

Moderator:
ks. Krzysztof Bogdał
607 455 377
kbogdal@diecezja.krakow.pl

Animator odpowiedzialny:
Włodzimierz Cieśla
507 726 427
wlodeksc@poczta.fm

DOŁĄCZ DO RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE!

Parafia Wszystkich Świętych w Krakowie

Opiekun:
o. Grzegorz Siwek OFMConv
o. Piotr Hreciński OFMConv
e-mail: siweg1@gmail.com
www: www.franciszkanska.pl

Parafia św. Wojciecha w Krakowie

Opiekun:
ks. Krzysztof Dębski
Lider:
Piotr Czechowski

ZOBACZ TAKŻE