STRONA GŁÓWNA / NAGRODA “MŁODOŚĆ PROJEKT ŻYCIA”

NAGRODA “MŁODOŚĆ PROJEKT ŻYCIA”

Czym jest nagroda „Młodość – projekt życia”?

Nagroda Metropolity Krakowskiego „Młodość – projekt życia” jest formą docenienia działalności młodych osób, które w swoich środowiskach postanowiły odpowiedzieć na skierowany do nich w czasie ŚDM 2016 apel papieża Franciszka: „Pan chce dokonać jednego z największych cudów, jakiego możemy doświadczyć: sprawić, aby twoje ręce, moje ręce, nasze ręce przekształciły się w znaki pojednania, komunii, tworzenia”.

Komu przyznawana jest nagroda?

Jest przyznawana młodym ludziom, którzy ofiarnie i twórczo angażują się w życie Kościoła i środowisk lokalnych, podejmując inicjatywy służące pomocy drugiemu człowiekowi, promocji kultury i edukacji, projektom społecznym oraz ożywieniu życia religijnego we wspólnotach parafialnych i duszpasterstwach.

Charakter

Nagroda została ustanowiona z okazji rocznicy Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i będzie przyznawana cyklicznie. Ma ona charakter honorowy. Nazwa wyróżnienia jest odwołaniem do Listu Jana Pawła II do młodych „Parati semper”, w którym Ojciec Święty ustanawiał Światowe Dni Młodzieży i pisał, że młodość jest projektem życia pojmowanego jako dar dla innych.

Przebieg

Spośród napływających na podany wcześniej adres mailowy zgłoszeń kandydatów, laureatów nagrody wybiera Kapituła, której przewodniczy Metropolita Krakowski abp Marek Jędraszewski. W jej skład wchodzą ludzie młodzi, którzy są liderami zaangażowania i mogą być dla swoich rówieśników inspiracją do twórczego włączenia się w życie Kościoła i służby dla drugiego człowieka. W pracach kapituły uczestniczą także osoby, które mają na swoim koncie doświadczenie pracy z młodzieżą i wiedzą, jak aktywizować młodych.

Laureaci
ZOBACZ TAKŻE